วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

สสวท. จับมือ “ข้าวตราฉัตร” ดันอัจฉริยะเด็กไทยสู่เวทีโลก

กว่า 16 ปี ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. เชิญ “ข้าวตราฉัตร” เข้าร่วมภารกิจดันอัจฉริยะเด็กไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก ภายใต้การเป็นผู้สนับสนุนหลักผ่านโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (หรือ โครงการโอลิมปิกวิชาการ) ซึ่งในปี 2562 นี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 ถือเป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังผลักดันเด็กไทย ผู้เปี่ยมความสามารถด้านวิชาการ ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีวิชาการระดับโลก

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร)กล่าวในงานเลี้ยงส่งคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2562 ว่า “ข้าวตราฉัตร ขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ข้าวตราฉัตรได้ร่วมสนับสนุนเด็กไทย ตลอดระยะเวลาของการเป็นผู้สนับสนุนหลักโครงการโอลิมปิกวิชาการ 15 ปีที่ผ่านมา จนปีนี้ก้าวเข้าสู่ปี 16 เราถือภารกิจร่วมกันที่จะส่งเสริม ผลักดันอัจฉริยะเด็กไทย ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เตรียมลับคมสมอง ให้พร้อมสำหรับการเดินทางไปแข่งขันในเวทีวิชาการระดับโลก ในอนาคตเด็กกลุ่มนี้ถือเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศไทยใยยุค Thailand 4.0 อย่างเต็มตัวและสมบูรณ์แบบ เพราะว่านโยบายพัฒนาประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ภายใต้การดูแลของภาครัฐ ใช้หลักการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำเป็นต้องอาศัยกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาต่างๆ และองค์ความรู้ที่จำเป็น สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษา โครงการโอลิมปิกวิชาการ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เด็กๆ กลุ่มนี้ เกิดการพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างทรัพยากรคนรุ่นใหม่ที่มีคุณค่าให้กับประเทศชาติอีกด้วย”

โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) เพื่อจัดส่งตัวแทนเยาวชน ผู้มีความสามารถด้านวิชาการหลากหลายสาขาวิชา เตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปแข่งขันวิชาการในต่างประเทศ โดยมีผู้ร่วมแข่งขันเป็นเยาวชนจากทั่วโลก มาปะลองแข่งขันด้านวิชาการใน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ในปีนี้ ข้าวตราฉัตร สนับสนุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ รวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท (โดยให้การสนับสนุนโครงการโอลิมปิกอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 16 ปี รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 19 ล้านบาท)

หนึ่งผู้แทนประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องการเตรียมความพร้อม ผู้แทนประเทศไทยทุกคนมีการเตรียมความพร้อมด้วยการผ่านเข้าค่ายวิชาการ และมีอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยคอยสอน ให้ความรู้ และฝึกให้ทำข้อสอบเก่า ส่วนนี้ก็จะช่วยเสริมให้พวกผมมีความมั่นใจมากขึ้น จากการที่เราได้เตรียมตัวมาตลอดจนถึงใกล้แข่งขันเราได้ทั้งประสบการณ์ ความรู้ และความมั่นใจที่พร้อมจะไปแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และพวกผมจะนำความรู้ตรงนี้ มาช่วยกัน พัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทยให้ดีขึ้นต่อไป