-EconomicsTransportation

รฟท.ขยายปลายทางขบวนรถ “กทม.-อรัญฯ”ถึงด่านบ้านคลองลึก เริ่ม1 ก.ค.นี้

           นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้ลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกัน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบรถดีเซลราง จำนวน 4 คัน และเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อเชื่อมการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ ช่วยส่งเสริมให้การเดินรถไฟสายตะวันออก (อรัญประเทศ) มีความสะดวกสบายมากขึ้น ปัจจุบันสถานีด่านพรหมแดนบ้านคลองลึกพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชน การรถไฟฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนปลายทางขบวนรถที่ให้บริการจากกรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ ขยายเส้นทางไปจนถึงสถานีด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก(ตลาดโรงเกลือ) จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา วันละ 4 ขบวน ไปและกลับ โดยจะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตามตารางเวลาดังนี้

เที่ยวไป

  1. ขบวนรถธรรมดาที่ 275 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-คลองลึก ออกจากกรุงเทพ เวลา 05.55 น.ถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 11.17 น.
  1. ขบวนรถธรรมดาที่ 279 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-คลองลึก ออกจากกรุงเทพ เวลา 13.05 น.ถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 17.27 น.

เที่ยวกลับ

  1. ขบวนรถธรรมดาที่ 280 คลองลึก-อรัญประเทศ-กรุงเทพ ออกจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 06.58 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 12.05 น.
  2. ขบวนรถธรรมดาที่ 276 คลองลึก-อรัญประเทศ-กรุงเทพ ออกจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 13.53 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 19.40 น.

            นายวรวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายปลายทางขบวนรถเส้นทางดังกล่าว สามารถตอบโจทย์การเดินทางสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปยังตลาดโรงเกลือให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อเปิดขยายเส้นทางการให้บริการแล้วจะมียอดผู้ใช้บริการรถไฟเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ ww.railway.co.th หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย # การรถไฟแห่งประเทศไทย