วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-asean news

สทนช. เตือน เฝ้าระวัง!!! ผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลง ช่วงวันที่ 26-31 มีนาคม 2567

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง เนื่องจากเขื่อนจิ่งหง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้น จากการคาดการณ์จะส่งผลทำให้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในช่วงวันที่ 26-31 มีนาคม 2567

จึงขอให้เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากระดับน้ำเพิ่มขึ้น ดังนี้
📌 บริเวณสถานีเชียงแสน จ.เชียงราย ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทันที ประมาณ 0.5 – 0.7 ม. ในช่วงวันที่ 26-27 มีนาคม 2567
📌 บริเวณสถานีเชียงคาน จ.เลย ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 0.3 – 0.5 ม. ในช่วงวันที่ 27-28 มีนาคม 2567
📌 ตั้งแต่บริเวณสถานีหนองคาย จ.หนองคาย จนถึง สถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 0.3 – 0.5 ม. ในช่วงวันที่ 29-31 มีนาคม 2567