วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสาน

อบจ.อุดรธานี ประชุม คกก.จัดการแข่งขัน L’Etape Udon Thani by Tour de France 2023 พร้อมรับนักกีฬาระดับโลก

ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม (19 ต.ค. 2566) เมื่อเวลา 09.00 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายสมัคร บุญปก รองนายก อบจ.อุดรธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลระดับโลก L’Etape Udon Thani by Tour de France 2023 ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รอง ผวจ.อุดรธานี ประธานการประชุม ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานชมรมจักรยาน จ.อุดรธานี/ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี นายวิระชน ประดับศรี ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรม จ.อุดรธานี รอง ผกก.ป.ฯ, สภ.หนองวัวซอ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ประเด็นสำคัญในการประชุมวันนี้ อาทิเช่น 1.เรื่องแจ้งเพื่อทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลระดับโลก L’Etape Udon Thani by Tour de France 2023-2025 เพื่อดำเนินการแข่งขันดังกล่าว และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดการแข่งขันฯ เดือนละ 1 ครั้ง นั้น เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เชิญประชุมในวันนี้ 2.เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 3.เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ได้แก่ เรื่องการจัดหารายได้จากการจำหน่ายเสื้อ เดิน วิ่ง ปั่น รวมพลคนรักอุดรธานี เสื้อเลอแท็บ ผู้ให้การสนับสนุน บจก.(มหาชน) บางจาก คอร์ปอเรชั่น คงเหลือ 2,612,978 บาท

เรื่องรายการขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนการจัดการแข่งขัน เรื่องจำนวนเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน เรื่องรายงานผลการเตรียมการในภารกิจที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันฯ อาทิเช่น การเตรียมการต้อนรับ “เยียร์ โบลย์” นักกีฬาระดับโลก เป็นต้น