วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-asean news

รอง มทภ. 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬามิตรภาพ สองกองทัพ ไทย-ลาว ครั้งที่ 6

ที่สนามกีฬากองทัพหลัก 5 นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 พันเอก สุภัทร ชูตินันทน์ รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) พร้อมด้วยกำลังพลของฝ่ายทหารไทย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬามิตรภาพ สองกองทัพ ไทย – ลาว ครั้งที่ 6 โดยมี พลตรี พรชัย มาหลิน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานร่วมฝ่ายไทย และ พันเอก สีปะเสิด บุญประกอบ หัวหน้ากรมอบรม กรมใหญ่เสนาธิการกองทัพ เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว เพื่อเป็นเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้กระทำผิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นกิจกรรมพัฒนาร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง เมื่อออกปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกัน และทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลภาพข่าว : ร.ต.กฤษฎา มณีใส #กรมทหารราบที่ 13