-Local-news

ตัวแทนเกษตรกรแห่สมัครคกก.กองทุนฟื้นฟูฯ ภาค3 ตะวันออกเฉียงเหนือ วันแรกสุดคึกคัก

ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (18 กันยายน 2566)สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2566

ทั้งนี้ นายศักดิ์ชาย พรหมโท ผู้รับสมัครหมายเลข 22 กล่าวว่า จะให้ความสำคัญกับกองทุนฟื้นฟูซึ่งที่ผ่านมามองว่า การบริหารงานของคณะเก่าค่อนข้างที่จะหละหลวม และใช้การบริหารจัดการระบบแบบพี่แบบน้อง เห็นแต่พี่แต่น้อง คนอยู่ทางกองทุนฟื้นฟูไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย ซึ่งในลักษณะนั้นตนรับไม่ได้จริงๆ จึงเกิดการรวมตัวกันของผู้นำหมดภาคอีสาน เพื่อมาทำกองทุนฟื้นฟูยุคใหม่ กองทุนฟื้นฟูยุคใหม่การบริหารจัดการต้องดีกว่านี้ ส่วนงบประมาณปีละ 1,500 ล้านบาท ตนมองว่ามันน้อยเกินไปสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกร อย่างน้อยๆ ต้องมีไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านต่อปี.