-รอบกรุง

กฟน.ชวนชมไฟประดับ 5 ล้านดวง เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายจาตุรงค์ริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะโฆษก กฟน. เปิดเผยว่า ตามที่ กฟน.ได้ดำเนินการติดตั้งตกแต่งไฟประดับเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วย ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน ถนนพระสุเมรุ ถนนอัษฎางค์ ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง ถนนสนามไชย ถนนหน้าพระลาน ถนนท้ายวัง และถนนมหาราช โดยใช้ไฟหยดน้ำจำนวน 5 ล้านดวง รวมถึงยังมีการติดตั้งไฟประดับชนิด LED รอบพระบรมมหาราชวัง

การติดตั้งไฟประดับในครั้งนี้การไฟฟ้านครหลวง ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งตกแต่งดวงไฟประดับตั้งแต่ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และมีกำหนดเปิดไฟประดับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยประชาชนสามารถมารับชมความงดงามของไฟประดับได้ระหว่างเวลา 18.30 – 24.00 น. ของทุกวัน

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living