วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
-eastern-newsLocal-news

วันแห่งเกียรติยศ ผบ ทัพเรือภาคที่ 1 ประดับยศนายทหารสัญญาบัตรเลื่อนยศสูงขึ้น

        สัตหีบ,ชลบุรี (10 พ.ค.62) พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ (ผบ.ทรภ.1)เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายเลื่อนชั้นยศนายทหารสัญญาบัตร ในสังกัดทัพเรือภาคที่ 1 ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

 

 

          พล.ร.ท.บรรจบ กล่าวแสดงความยินดี แก่เหล่าข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นว่า นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูล อันเกิดจากความตั้งใจ พากเพียร และอุตสาหะ เพื่อก้าวขึ้นมาสู่ความสำเร็จในชีวิตรับราชการ อย่างไรก็ตามขอให้ข้าราชการทุกนาบจงปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต เที่ยงธรรม พร้อมนำความสามารถมาพัฒนากองทัพเรือ และทัพเรือภาคที่ 1 ให้ก้าวสู่ความเจริญสืบไป พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาที่ร่วมในพิธีร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี