วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-environmentIndustryรอบกรุง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate เฟ้นหาหัวกะทิไทย เข้าแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก สมัครด่วนถึง 20 พฤษภาคมนี้

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนและสภาพภูมิอากาศโลก จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate ในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนและสภาพภูมิอากาศโลก และปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน และประชาชน
โดยมีรายละเอียดการประกวดฯ ดังนี้
*ประเภทการสมัคร
1. ระดับเยาวชน สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี
2. ระดับบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
*ประเภทการประกวด
1. ประกวดภาพถ่าย ภาพถ่ายแบบต้นฉบับ สามารถปรับแต่งพื้นฐานได้
2. ประกวดภาพวาด ภาพวาดมือ ภาพเพนท์มือ หรืองานศิลปะที่ทำด้วยมืออื่น ๆ
3. ประกวดออกแบบภาพกราฟิก การวาดภาพดิจิทัล ภาพที่ออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์
และกราฟิกจากโปรแกรม หรือแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ
*ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งผลงานการประกวดได้ที่
กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0 2430 6308 ต่อ 1716 / 089-060-2966
E-mail : ozone.thai@diw.mail.go.th
E-mail : ozone2climateart2021@gmail.com
*สามารถดูข้อมูลการประกวดได้ที่
https://www.ozone2climate.org
https://www.ozonediw.org/