วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-พม.รอบกรุง

พม.เข้าตรวจสอบ พร้อมให้การช่วยเหลือ 8 คนเร่ร่อนในสนามกีฬาห้วยขวาง

นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า จากกรณีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อ “ชาวบ้านโวยสนามกีฬาห้วยขวางถูกเปลี่ยนเป็นสลัม พบมีคนเร่ร่อนอาศัยหลับนอนในบริเวณสนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง”

กระทรวง พม. ร่วมกับ สำนักงานเคหะนครหลวงสาขาห้วยขวาง และเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตดินแดง เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ พบร้านค้าแผงลอย เพิงพักขายของเก่า มีสภาพทรุดโทรม และพบคนเร่ร่อน จำนวน 8 ราย เจ้าหน้าที่ได้สอบถามกลุ่มเรร่อนดังกล่าว เพื่อประเมินให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหา รวมทั้งการประสานการเข้าถึงระบบสาธารณสุข เบื้องต้นได้มีการเชิญชวนให้เข้ารับการคุ้มครอง การติดตามเยี่ยมบ้าน สืบค้นประวัติเพื่อช่วยเหลือระยะยาวต่อไป

อีกทั้ง พม. ได้ร่วมบูรณาการกับการเคหะแห่งชาติ สำนักงานเขตดินแดง และสำนักเทศกิจ เพื่อเข้าจัดระเบียบพื้นที่บริเวณสนามกีฬาห้วยขวาง โดยมุ่งหวังให้สถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ และเกิดการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมต่อไป