วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-การศึกษา

สอศ.ผนึกกำลัง ตร.แก้ไขปัญหา พร้อมเสริมเกราะป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท

ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,กทม.(24 ธ.ค.64) เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในทุกมิติและกำหนดมาตรการควบคุม ดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อลดอัตราความสูญเสียที่เกิดขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนของสังคม และส่วนรวม

ทั้งนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในสังกัดของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพด้านฝีมือ และความสามารถด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมกันทำความดี มีความเสียสละ และจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และสังคมส่วนรวม ซึ่งได้มีการจัดโครงการ “อาชีวะอาสาทำความดีในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565” เพื่อให้บริการในการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแชมยานพาหนะของพี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ออกเดินทางท่องเที่ยว และเดินกลับไปยังภูมิลำเนาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสำคัญประจำปี

ด้านพลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้มีการบูรณาการความร่วมมือด้านการคิดค้นพัฒนานวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะ รวมถึงฝีมือของนักเรียน นักศึกษา ในการคิดค้นอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับระงับ และป้องกันเหตุต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเพื่อดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีระยะเวลา 1 ปี

การร่วมมือในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการป้องกันเหตุ หรือระงับเหตุทะเลาะวิวาทเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา ทำความดี มีจิตอาสา เสียสละ ช่วยเหลือบริการประชาชน และสังคม.