วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
สภาพอากาศ

คาดหมายลักษณะอากาศ ใน 7 วันข้างหน้า ตั้งแต่ 24-30 ธันวาคม 2564

📣ในช่วงวันที่ 24 – 26 ธ.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1–2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน และมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
📣สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

📣📣ส่วนในวันที่ 27 – 30 ธ.ค. 64 #บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยจะเริ่มปกคลุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อน ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีอุณหภูมิลดลง 2–5 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง และจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ และภาคกลางในวันถัดไป ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง 1–4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง
📣📣ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร #สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ทางตอนล่างของภาคข้อควรระวัง
📣ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ตลอดช่วง ขอให้ประชาชนและผู้ทำกิจกรรมกลางแจ้งระมัดระวังฝนและฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นบางแห่ง และระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในช่วงวันที่ 24 – 26 ธ.ค. 64 รวมถึงระมัดระวังลมแรง ในช่วงวันที่ 27 – 30 ธ.ค. 64