-รอบกรุง

อย่านึกว่ารอด! คร.ลุยตรวจงานเลี้ยงในมหาวิทยาลัยดังย่านพระราม7ขายน้ำเมา-บุหรี่

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่าย เข้าตรวจสอบการจัดงานไฟฟ้าราตรี ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งย่านพระราม 7 พบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น เดินทางไปตรวจสอบการจัดงานไฟฟ้าราตรี ซึ่งจัดขึ้นภายในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งย่านพระราม 7
          จากการตรวจสอบพบว่าภายในงานมีการวางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยโซดาไว้ตามโต๊ะต่างๆ อีกทั้งมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่ซิกาแรต) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เข้าร่วมงานบางส่วนมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
          นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคได้รับเรื่องเรียนผ่านทางโปรแกรม TAS ว่าจะมีการจัดงานเลี้ยงในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ รวมทั้งจะมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน กรมควบคุมโรคจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งก็พบว่าภายในงานมีการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงมีการขายบุหรี่ซิกาแรต ทั้งนี้ สถานศึกษาถือเป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเป็นเขตปลอดบุหรี่ อีกทั้งสถานที่จัดงานก็ไม่ใช่สถานที่ที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย การกระทำดังกล่าวจึงถือเป็นความผิดฐานขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และเป็นความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่ซิกาแรต) ในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 หลังจากนี้ กรมควบคุมโรคจะประสานไปยังพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป
          นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขอฝากไปถึงสถาบันการศึกษาทุกแห่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสถานศึกษาถือเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชน สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือพบการกระทำความผิดตามกฎหมาย สามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์ http://tas.go.th หรือ โทร. 0 2590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422