วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-LIFESTYLEtravel

เช็คก่อนเที่ยว!!..อุทยานฯ –วนอุทยาน ไหนปิด-เปิดให้เที่ยวได้ในช่วงนี้

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งข้อมูลช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ประจำปีและปิดชั่วคราวตามสถานการณ์ต่าง ๆ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ได้ที่นี่
https://docs.google.com/…/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjq…/edit…

หมายเหตุ

1. ข้อมูลการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี ตามประกาศกรมอุทยานฯ เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี (ฉบับที่ 2) ลว. 10 ก.พ. 2564

2. ข้อมูลการปิดชั่วคราวตามสถานการณ์ต่างๆ จะมีการอัพเดทเรื่อยๆ

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ยังเปิดทำการปกติ แต่จะปิดแค่แหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง และงดกิจกรรมบางประเภท เช่น เล่นน้ำตก
ข้อมูล : สำนักอุทยานแห่งชาติ – National Parks of Thailand