วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newsWestern-news

กรมอุทยานฯ แจ้งความนายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด ซ่อมถนนลูกรังในเขตอุทยานโดยมิได้รับอนุญาต

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบาย ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ดำเนินปราบปรามนายทุนและผู้มีอิทธิพล ผู้บุกรุก หรือทำลายป่าอย่างเด็ดขาด

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ร่วมกับ น.ส.สุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักป.ป.ช.จังหวัดกาญจนบุรี นางศิลากร นาคเอี่ยม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี นายพงษ์ธวัช แดงสมบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ป.ป.ช.ภาค 7 น.ส.ชัญญณัท พรโพธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฎิบัติการ ป.ป.ช.ภาค 7 น.ส.วรางคณา กฤตสัมพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ป.ป.ช.ภาค 7 นายฐิติ โสมภีร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ว่าที่ร.ต.สิทธิศักดิ์ ฉันสิมา ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ ได้เดินทางไปที่เทศบาลตำบล เขาโจด หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับดาบตำรวจสมรัก พหรมชนะ นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด ในฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนวังก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เข้าซ่อมแซม และปรับปรุงถนนลูกรัง ทางเข้าบ้านน้ำพุ-ไกรเกรียง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่พบตัวแต่อย่างใด

คณะเจ้าหน้าที่ จึงได้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดี ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรด่านแม่แฉลบ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อหาตัวดาบตรีสมรัก นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด และผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยมูลเหตุเกิดจากโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรังดังกล่าว ทั้งหมด 3 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 11/2564 สัญญาเลขที่12/2564 สัญญาเลขที่15/2564 งบประมาณรวมกันได้จำนวน 1,454,900บาท ที่มีดาบตำรวจสมรัก นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด เป็นผู้ว่าจ้าง ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงถนนลูกรังแล้ว ตามหนังสืออุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ทส.0910.20/3117 ลงวันที่ 22 ต.ค.2555 โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อน ศรีนครินทร์ในขณะนั้น เป็นผู้อนุญาตให้ดำเนินโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ดังกล่าว โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ เอาไว้ ทำให้เทศบาลตำบลเขาโจด เข้าใจว่าสามารถดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงถนนลูกรังในเส้นทางนี้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ได้ตลอดเวลา ตลอดทุกปี ตลอดทุกโครงการ โดยไม่ต้องไปขออนุญาตจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ซ้ำอีกแต่อย่างใด

นายนิพนธ์ ยังกล่าวต่อไปว่า จึงขอแจ้งไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำนัน และผู้ใหญ่บ้านที่มีโครงการจะทำการซ่อมแซม และปรับปรุงถนนลูกรังในหมู่บ้าน ในตำบลที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ขอให้ทำหนังสือขออนุญาตกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ที่รับผิดชอบในเขตท้องที่นั้นทุกครั้งที่มีโครงการฯ ซึ่งการอนุญาตโครงการฯจะใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องทางสัญจร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไป
ข้อมูล : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)