วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Latest:
-Healthy

ดื่มน้ำมากเกินไป ทำให้เกิดภาวะน้ำเป็นพิษเสียชีวิตได้ จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ดื่มน้ำมากเกินไป ทำให้เกิดภาวะน้ำเป็นพิษเสียชีวิตได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จ จริงสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ✅

การดื่มน้ำนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบ 2 ใน 3 ของร่างกาย แต่หากดื่มน้ำมากเกินไปคือ วันละ 6-7 ลิตร ส่งผลให้ร่างกายได้รับน้ำปริมาณมากเกินไปในเวลารวดเร็วเกิดภาวะน้ำเกินหรือน้ำเป็นพิษ (Water Intoxication) ส่งผลให้ปวดศีรษะ ตะคริว ชัก หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน บวม ส่งผลกระทบต่อเซลล์สมอง ซึ่งอาจอันตายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทำให้ความเข้มข้นของแร่ธาตุโซเดียมลดลงการได้รับน้ำมากเกินกว่าอัตราการขับถ่ายของไตจะมีผลทำให้เกิดภาวะhypoosmolarity ส่งผลให้มึนงง ความคิดสับสน หมดสติ ชักและอาจเสียชีวิตได้

แต่เป็นภาวะที่เกิดได้ยากในคนปกติที่มีสุขภาพดีดื่มน้ำเปล่าสะอาดให้เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของร่างกายเฉลี่ยวันละ 8-10 แก้ว (1.5-2 ลิตร/คน/วัน) หรือดื่มเพิ่มตามน้ำหนักตัว ช่วงหน้าร้อน ไม่ควรดื่มน้ำคราวเดียวทีละมาก ๆ แต่ควรจิบบ่อย ๆ ตลอดวัน

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/ หรือโทร 02-5904332

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87


#ข่าวจริง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ดื่มน้ำมาก #น้ำเป็นพิษ