วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-EconomicsTransportation

คาดเดือนนี้ได้ใช้! “ทางต่างระดับหัวหิน” ลดอุบัติเหตุ แก้จร.ติดขัดถนนเพชรเกษม

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ในปัจจุบันถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณการจราจรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะรถบรรทุก ทำให้การจราจรบริเวณสี่แยก (จุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 กับทางหลวงชนบทสาย ปข.2057) ติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ สาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยได้ก่อสร้างสะพานข้ามฯ มีลักษณะเป็น 2 สะพานวางขนานกัน ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานก่อนถึงทางแยกทั้ง 2 ข้าง มีถนนต่อเชื่อมสะพาน ขนาด 4 ช่องจราจร เกาะกลาง โดยมีจุดกลับรถทั้ง 2 ข้าง ตลอดจนระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัย รวมระยะทาง 2.071 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 382.300 ล้านบาท

ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 95 คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ในเดือนพฤษภาคม 2564 ต่อไป.