COVID19

สถานการณ์โควิด-19 ระลอกสาม วันที่ 8 พ.ค.2564 ติดเชื้อเพิ่มก็ว่า2.4พันคน

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 จำนวน 19 ราย


แหล่งข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข