-EconomicsIndustry

สมาคมภัตตาคารไทย ออกแถลงการณ์ข้อปฏิบัติร้านอาหารในช่วงCOVID-19

ด้วยในขณะนี้มีข่าวการเปิดเผยTimeline ของผู้ติดเชื้อหลายคนที่ไปใช้ในบริการในร้านอาหารและตัวเลขผู้ติดเชื้อจากศบค.เพิ่มขึ้น ทุกวันและมีโอกาสที่จะแพร่กระจายไปจำนวนมาก โอกาสที่จะจบเร็วไม่น่าจะน้อยกว่า 2 เดือน ( จากสถิติ ครั้งที่ 1-2 กว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ)

ในขณะที่การดำเนินธุรกิจคงต้องเดินต่อไปในชีวิตประจำวัน ร้านอาหารจำนวนหลักหลายแสนรายทั้งในกรุงเทพมหานครและทั้งประเทศ อาจจะต้องให้บริการผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการโดยไม่รู้ตัว

ดังนั้น สมาคมภัตตาคารไทย อยากขอความร่วมมือร่วมใจจากร้านอาหารทุกร้านได้โปรดแสดงเจตจำนงร่วมกันในเหตุการณ์ครั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดทุกระลอก เมื่อสมาคมภัตตาคารไทยนำเสนอเรื่องถึง ศบค.ล้วนได้รับความเชื่อมั่นในมาตรฐานการดูแลด้านสาธารณสุข ดังนั้น ด้วยแถลงการณ์นี้ สมาคมภัตตาคารไทย ขอความร่วมมือมายังร้านอาหารทุกร้าน

หากยังประสงค์จะเปิดดำเนินธุรกิจตามปกติ ตามที่ได้สมาคมฯ ได้ร้องขอต่อ ศบค. ดังนั้น หากมีผู้ป่วยหรือบุคคลที่มี timeline มาจากสถานที่สุ่มเสี่ยงเข้ามารับประทานอาหารที่ร้าน ทางสมาคมฯใคร่ขอให้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนสำหรับร้านอาหารรวมทั้งเงื่อนไข ให้ปฎิบัติตามดังรายละเอียดข้างล่างเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ารวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับคณะศบค.ที่จะร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 รวมถึงเรื่องความปลอดภัยของร้านอาหารเอง

ทางสมาคมภัตตาคารไทยจะนำความส่งถึงท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.ศบค. ขอให้คณะ ศบค.มั่นใจได้ว่าร้านอาหารจะไม่เป็นสถานที่ในการแพร่เชื้อ COVID-19 รวมทั้งเพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วย มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (S.O.P.)

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมีผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 หรือผู้ที่มีTimeline มาใช้บริการทางร้าน

1. แจ้งปิดร้านอาหารทันทีทาง Social Media และสื่อต่างๆของร้านและหน้าร้าน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน (ตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

2.ให้พนักงานทุกคนที่สัมผัสผู้ป่วยหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและเข้าตรวจหาเชื้อกับ
โรงพยาบาลทันทีและให้แยกกักตัว14 วัน
แยกผู้มีความเสี่ยงดังนี้

2.1. วงที่ 1 ลูกค้า และพนักงานเสิร์ฟที่ดูแลลูกค้าโต๊ะนั้น ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงสูง และลูกค้าที่นั่งโต๊ะติดกันกับผู้ติดเชื้อ หรือสุ่มเสี่ยงแจ้งให้ทราบทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อกับโรงพยาบาลและให้กักตัว 14 วัน

2.2. วงที่ 2 พนักงานเสิร์ฟ ส่วนหน้า โชนลูกค้าติดเชื้อ มีความเสี่ยงต่ำ ส่งพนักงานเข้าตรวจเชื้อกับทางโรงพยาบาลทันทีและสังเกตอาการเวลา 14 วัน

– พนักงานในส่วนอื่นๆและพนักงานเสิร์ฟที่ไม่ได้เสิรฺ์ฟกับลูกค้าโต๊ะที่มีลูกค้าติดเชื้อหรือสุ่มเสี่ยงให้กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน เมื่อมีอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อกับทางโรงพยาบาลทันที

2.3 วงที่ 3 ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง พนักงานในครัวและลูกค้าที่ใช้บริการก่อนและหลังรอบเวลานั้น หรือหลังวันถัดไปและพนักงานที่ไม่ได้ทำงานในวันนั้นปลอดภัยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อ เพราะไม่ได้สัมผัสเชื้อ แต่หากมีอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที

3. พนักงานที่ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 จะต้องเปิด Time line ก่อนและหลังอย่างน้อยเป็นเวลา 5 วันเป็นต้นไป และทางร้านจะประสานงานกับโรงพยาบาลทันทีตามสิทธิประกันสังคมของพนักงานที่สัมผัสผู้ป่วยทุกคนตรวจหาเชื้อ Covid-19 ฟรี และติดตามการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เช่นโรงพยาบาลของรัฐหรือศูนย์ตรวจเชื้อ COVID- 19 เป็นต้น และโรงพยาบาลในกรุงเทพฯปริมณฑล 106 แห่งได้แก่ภาครัฐ 43 แห่ง

4. แจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันทีเพื่อให้ดำเนินการป้องกัน และควบคุมรวมทั้งมาทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่ร้าน

5. ทำความสะอาด Big Cleaning ฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียในอากาศและพื้นผิวสัมผัสทุกที่ภายในร้านการฉีดพ่นสาร ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฟอกขาวสามารถใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวได้ และสำหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะ สามารถใช้แอลกอฮอล์70 % ทำความสะอาดได้

หมายเหตุ: การเฝ้าระวังอาการเวลา 14 วัน ดังนี้

1. การแยกห้องและของใช้ :อยู่ในห้องแยกจากครอบครัว

2. ข้อปฏิบัติสำคัญ: ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำ และสบู่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าป้องกัน และอยู่ห่างกัน

3. การรับประทานอาหาร: ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว

ป.ล. ร้านอาหารชื่อดังหลายร้านเมื่อพบผู้ติดเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรฐาน เมื่อกลับมาเปิดอีกครั้ง ลูกค้ากลับมาใช้บริการมากกว่าเดิม