-เกษตรD.I.Y

ขวนเลี้ยง “น้องไส้เดือน”..ดูแลง่าย-ใช้ได้สารพัดประโยขน์

กิจกรรมศึกษาและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้ทำการสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ AF (African night crawler) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว กินเก่ง และขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะแก่การผลิตปุ๋ยคุณภาพดีทั้ง “ปุ๋ยมูลไส้เดือน” และ “น้ำหมักมูลไส้เดือน”

การเลี้ยงไส้เดือนยังมีประโยชน์อีกมากมาย เช่น เปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยหมัก ลดการฝังกลบขยะด้านการเกษตร ใช้เป็นอาหารสัตว์ทั้งในรูปไส้เดือนเป็นและแบบผงโปรตีน นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการทำเกษตรอินทรีย์และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่สนใจ
วิธีเลี้ยงไส้เดือน

1.ทำโรงเรือนที่มีหลังคาพร้อมล้อมรอบด้วยผ้าสแลน 50-60% เพื่อกรองแสงและป้องกันศัตรู

2. เตรียมบ่อซีเมนต์ทรงกลมกว้างประมาณ 80-100 เซนติเมตร พร้อมเจาะรูฝังท่อด้านล่างไว้เพื่อระบายน้ำ

3. ใช้มูลวัวประมาณ 1 – 1 ½ กระสอบ แช่ในน้ำ 1 สัปดาห์และปล่อยน้ำออก

4. ปล่อยพันธุ์ไส้เดือนลงในบ่อ 2 กิโลกรัม

5. ให้ความชื้นโดยการรดน้ำไส้เดือนทุกเช้าและให้อาหารจำพวกเศษผัก ต้องเป็นผักปลอดสารพิษ เศษผลไม้สด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
** เมื่อครบ 60 วัน ให้เปลี่ยนอาหารใหม่และคัดแยกขยาย ตัว ไส้เดือนและมูลไส้เดือนที่สามารถนำไปใช้บำรุงพืช ผัก และจำหน่ายได้เลย
ผลผลิตจากการเลี้ยงไส้เดือน (สายพันธุ์ AF)

1.ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน จะช่วยให้ดินเก็บรักษาความชื้นและเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ช่วยให้ดินร่วนซุย รากพืชสามารถแพร่ขยายได้กว้าง

2.น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน สามารถนำไปทำเป็นหัวเชื้อปุ๋ยหมัก/ผสมน้ำ 1 : 10 ฉีดพ่นบำรุงพืชผักได้ ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินและพืชผักได้ดี

หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กิจกรรมศึกษาและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายพงศ์พัฒน์ จุลภักดิ์ เบอร์โทร 094-547-0428