วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-LIFESTYLEtravel

โครงการชีวิตดี๊ดี ที่ชายแดนใต้ ชวนเที่ยวงาน “172 ปี เมืองยาลอ@ท่าสาป”

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป จัดงาน 172 ปี เมืองยาลอ@ท่าสาป เพื่อสร้างให้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองยะลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


          ถ้าพูดถึง “เมืองยาลอ” หลายคนอาจงงและสงสัยว่าเมืองนี้อยู่ที่ไหน? ก็ขอเฉลยกันเลย “เมืองยาลอ” ก็คือเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา ก่อนที่จะมีการย้ายเมืองและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ยะลา” ในปัจจุบันนั่นเอง
ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของ นายมะสะดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เล่าความเป็นมาของการจัดงานนี้ว่า เดิมพื้นที่ตั้งเมืองยาลอ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2390 มีท่าเรือขนส่งสินค้าในแม่น้ำปัตตานี เชื่อมต่อไปยังเมืองใกล้เคียงอื่นๆ ทำให้เกิดการค้าขายเจริญรุ่งเรือง มีผู้คนเข้ามาตั้งหลักแหล่ง ทั้งชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ชุมชนคนจีน และชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายที่คู่ควรให้เยาวชนรุ่นหลังได้จดจำรักษา รวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


งาน 172 ปี เมืองยาลอ@ท่าสาป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5- 7 เมษายน นี้ ที่ริมแม่น้ำปัตตานี ซอยท่าน้ำ 1 สำหรับพื้นที่ตรงนี้เป็นท่าแพที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต ถ้าหากใครมีโอกาสก็ขอเชิญแวะเวียนไปร่วมงานซึ่งมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ส่วนภายหลังการจัดงาน พื้นที่ตรงนี้ก็ยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองยะลาต่อไป