วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-Local-newsnorthern-news

ไทยเตรียมบันทึกใน Guinness World Record ไม้กลายเป็นหินที่ดอยสอยมาลัยยาวที่สุดในโลก

จากกรณีที่ประเทศไทยเตรียมยื่นขอบันทึกสถิติ “ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก” ถูกเปิดเผยโดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ระบุว่า ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) อยู่ระหว่างเตรียมการขอบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลกใน Guinness World Record หลังจากที่ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจสอบไม้กลายเป็นหินที่พบในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก แล้วว่า มีความยาวมากกว่าที่มีการบันทึกอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก ทำให้ได้รับทราบข้อมูลการค้นพบไม้กลายเป็นหินหลายต้น โดยต้นที่ 1 ที่ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2546 หรือเมื่อ 18 ปีที่แล้ว มีความยาวมากที่สุด คือ ยาว 72.22 เมตร หรือเทียบเท่ากับความสูงของตึก 20 ชั้น มีอายุไม่ต่ำกว่า 120,000 ปี

จากการตรวจสอบพบว่าเป็นต้นทองบึ้ง ซึ่งไม่มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน แต่จะพบมากในพื้นที่ป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย และบริเวณคาบสมุทรมาลายู จากการค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญ มีซากดึกดำบรรพ์ที่สามารถเป็นแหล่งศึกษาวิวัฒนาการของโลก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงกว่า 120,000 ปีที่ผ่านมาได้

ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าในอดีตพื้นที่จังหวัดตากแห่งนี้ ได้เคยมีสภาพเป็นป่าดึกดำบรรพ์มาก่อนจากการเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของซากดึกดำบรรพ์ดังกล่าว ท่านรัฐมนตรีฯ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันตรวจสอบสถิติข้อมูลไม้กลายเป็นหินที่มีการถูกบันทึกไว้

ทั้งนี้พบว่าไม้กลายเป็นหินที่มีความยาวที่สุดในโลก ที่มีการบันทึกสถิติอยู่ในปัจจุบัน เป็นไม้กลายเป็นหินที่พบที่เมือง Qitai มณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความยาวเพียง 38 เมตร กรมทรัพยากรธรณี จึงได้ประสานงานกับสำนักงานของ Guinness World Record ยื่นเอกสารขอบันทึกสถิติโลกใหม่ เพื่อบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการยื่นข้อเสนอรับรองสถิติโลกอย่างเป็นทางการต่อไป”

นายจตุพร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเตรียมการยื่นข้อเสนอรับรองสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก รวมไปจนถึงภาคธุรกิจเอกชน ที่ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์มรดกทางธรณีของประเทศในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท. และบริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจ และการเป็นแหล่งเรียนรู้ซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

เนื่องจากซากดึกดำบรรพ์แต่ละชิ้นล้วนมีความสำคัญ ที่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงปัจจุบันและอนาคตได้ เพราะอดีตจะเป็นตัวกำหนดปัจจุบัน และปัจจุบันจะเป็นตัวกำหนดอนาคต ดังนั้น งานด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ จึงเป็นอีกงานที่สำคัญทางด้านธรณีวิทยาของไทย

ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย