วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-covidnews

กองทัพเรือ จัดตั้ง Call Center ศูนย์ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 24 ชม.ทั้งบนบกและในทะเล ทั่วประเทศ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ แบบ Call Center ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ทั้งบนบก และในทะเล

ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ มีหน้าที่ประสานและให้ความเหลือประชาชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 ฉุกเฉิน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด โดยศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ได้จัดรถยนต์ในการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางบกจำนวน 65 คัน และเรือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายในทะเล จำนวน 10 ลำ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ดังนี้

ํํ1.ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีกรมการขนส่งทหารเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 02-475-5238 และ 02-475-5499 โดยจัดรถยนต์ ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 4 คัน ได้แก่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ 2 คัน และรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 2 คัน ทั้งนี้ดำเนินงานสนับสนุนกับหน่วยให้บริการประชาชนของกองทัพเรือ 8 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

2.ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จว.ชลบุรี และ จว.ระยอง มีฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 038-438-474 และ 038-438-163 โดยจัดรถยนต์ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 4 คัน ได้แก่ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 2 คัน และรถตู้โดยสาร 2 คัน

3.ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด มีกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นหน่วยรับผิดชอบ พื้นที่ จว.จันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 039-312-172 และ 039-447-1440 พื้นที่ จว.ตราด หมายเลขโทรศัพท์ 039-312-172
พื้นที่ในทะเล หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน/1 รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 039-518-519 โดยจัดรถยนต์ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 42 คัน ได้แก่ รถโดยสารขนาดใหญ่ 14 คัน รถโดยสารขนาดเล็ก 18 คัน รถบรรทุก 10 คัน และ เรือ จำนวน 4 ลำ ไดีแก่ เรือหลวงตากใบ เรือ ต.113 เรือ ต.237 และเรือ ต.272

4.ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จว.สงขลา มีทัพเรือภาคที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 074-325-804 – 5 โดยจัดรถยนต์ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 3 คัน ได้แก่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 3 คัน

5.ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือประจำพื้นที่ จว.ภูเก็ต และจว.พังงา มีทัพเรือภาคที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
• พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-391-598
• พื้นที่จังหวัดพังงา ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076- 453-354 โดยจัดรถยนต์ ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 8 คัน ได้แก่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ 4 คัน เล็กบรรทุกเล็ก 4 คัน และ เรือ จำนวน 6 ลำ ได้แก่ เรือหลวงชลบุรี เรือหลวงมันใน เรือหลวงแหลมสิงห์ เรือ ต.233 และเรือพยาบาล 2 ลำ

6.ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จว.นราธิวาส มีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 073-565-3677 โดยจัดรถยนต์ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 4 คัน ได้แก่ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 4 คัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมาศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จว.พังงา โดย ทัพเรือภาคที่ 3 ได้สนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 20 ราย จากหมู่บ้านบางคลี ม.8 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา ซึ่งเป็นพื้นที่คลัสเตอร์การระบาดใหม่ของ จว.พังงา ไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า จว.พังงา และศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จว.จันทบุรี โดย กองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สนับสนุนรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก จำนวน 2 คัน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่หายจากโควิด 19 จำนวน 8 ราย โดยเคลื่อนย้ายจาก โรงพยาบาลสนามกองทัพเรือบ้านจันทเขลม ส่งที่บริษัทขนส่งจันทบุรี เพื่อให้เดินทางกลับภูมิลำเนา
ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี