วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสาน

จังหวัดบึงกาฬจัดประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4/2567 “จิบกาแฟแลโขง” พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สร้างความสามัคคีภาครัฐและเอกชน

ที่ สะพานขาว ริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.เมืองบึงกาฬ (25 มกราคม 2567) อบจ.บึงกาฬ ร่วมกับเทศบาลเมืองบึงกาฬ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมงาน พร้อมด้วย นายนคร ศิริปริญญานันท์ รอง ผวจ. นายวินัย โตเจริญ รอง ผวจ.นายวรพันธ์ ชำนิยันต์ ปลัดจังหวัด นายสมหวัง อารีย์เอื้อ หน.สำนักงานจังหวัด นายแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นายราชันย์ วะนาพรหม นายกเทศบาลเมืองบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมงานสภากาแฟ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการ องค์กรเอกชน

โอกาสนี้ ผวจ.บึงกาฬ ได้ให้โอวาท เน้นย้ำว่า การมาดำรงตำแหน่งของตนในครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะมาขึ้นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วย้ายไปรับตำแหน่งในจังหวัดอื่นที่ใหญ่กว่า แต่ตนมาอยู่เพื่อจะลงทำงาน เพื่อพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ลำพังตนคนเดียวไม่สามารถจะผลักดันโครงการหรือนโยบายต่างๆ ไปสู่ความสำเร็จได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของหน้าส่วนราชการและชาวจังหวัดบึงกาฬ ช่วยอีกแรง ความสำเร็จต่างๆ จึงจะเกิดได้

สำหรับการจัดประชุมสภากาแฟในครั้งนี้ ใช้สถานที่กลาง “สะพานขาว”เขื่อนกั้นตลิ่งริมโขง เขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ ซึ่งมีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม และเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวและผู้นิยมวิ่ง-ปั่นจักรยานออกกำลังกายด้วย นอกจากงานสภากาแฟแล้ว ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับและเป็นกำลังให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าฯ ทั้งสอง และปลัดจังหวัดคนใหม่อีกด้วย

การจัดงานสภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกของเดือน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการในการบูรณาการการทำงาน ร่วมมือกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ได้มีการมอบป้ายสภากาแฟส่งต่อเจ้าภาพในครั้งถัดไป ครั้งที่ 5 ซึ่งได้แก่ กระทรวงคมนาคม.
ภาพ/ข่าว: ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล บึงกาฬ