วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสาน

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดี

อุดรธานี ( 6 ธันวาคม 2566) พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกของหน่วยนำผลผลิตและผักปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย ออกมาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ในราคาถูก ณ บริเวณหน้าค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีผลผลิตทางการเกษตรที่สะอาด ปลอดภัย และลดต้นทุนในการประกอบอาหารได้รับประทาน

จากการที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้มาออกร้านวางจำหน่ายผลผลิตและผักปลอดสารพิษดังกล่าว ทำให้ประชาชนมีความประทับใจที่หน่วยทหารได้จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ข้อมูลภาพข่าว : ร.ต.กฤษฎา มณีใส #กรมทหารราบที่ 13