วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสาน

อุดรธานีประชุมเตรียมจัดการแข่งขัน “มหกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ” ประจำปี2567

ห้องประชุม อบจ.อุดรธานี ชั้น 4 (29 พ.ย.2566) เมื่อเวลา 10.00 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายชูชาติ ศิริโยธา ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการ จ.อุดรธานี และ คณะผู้อำนวยการหรือผู้แทนโรงเรียน, ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.หรือผู้แทน, ผู้อำนวยการ สพป.อด.เขต 2 หรือผู้แทน, ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อด.เขต 4 หรือผู้แทน, ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนสถานศึกษา, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี, ฝ่ายการกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี, นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมการจัดการแข่งขัน “มหกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ” จ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2) และมอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณรินทร์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุดรธานี พร้อม คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.อด.1-9 หรือผู้แทน ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ อบจ.อุดรธานี ดำเนินการจัดการประชุมพร้อมร่วมรับฟังการประชุม

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีนายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุม ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดการแข่งขัน “มหกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ” จ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 กำหนดให้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.2567 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการ จ.อุดรธานี เป็นประธานคณะทำงาน และให้มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ร่วมเป็นคณะทำงาน ให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มงานนิเทศการศึกษา อบจ.อุดรธานี เป็นเลขานุการ

ดังนั้น ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการ จ.อุดรธานี จึงจัดการประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานในทุกระดับการแข่งขัน ให้การดำเนินกิจกรรมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกำหนดกรอบการดำเนินงาน กฎ กติกา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขัน