วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสานภารกิจทหาร

ร.13 พัน.1 จัดกำลังพลเข้าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านทหารใหม่ที่มีฐานะยากจน

อุดรธานี : เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดชุดช่างจิตอาสาของหน่วย เข้าให้ความช่วยเหลือทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจน โดยได้ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านให้กับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/66 ณ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 2 บ้านหนองแวง ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารกองประจำการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย โดยเฉพาะทหารกองประจำการให้ได้รับสวัสดิการในด้านความเป็นอยู่และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมกับที่ได้เสียสละเข้ามารับราชการทหารกองประจำการ

จากการที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับกำลังพลของหน่วยในครั้งนี้ ทำให้ทหารกองประจำการที่ได้รับความช่วยเหลือ พร้อมทั้งครอบครัว ผู้นำชุมชุน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจ และรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหน่วย ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้.