วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-Local-newsnorthern-news

นายก อบจ.นครสวรรค์ ติดตามงานขุดลอกคลองแก้ปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านหนองกระโดน

นครสวรรค์ : (1 พฤศจิกายน 2566) พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ ติดตามงานขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช ที่ อบจ.นครสวรรค์ ได้สนับสนุนเครื่องจักรกล ประเภทรถแบคโฮ เพื่อขุดลอกคลองที่มีความตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ในเขตพื้นที่ หมู่ 9 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์

เนื่องจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นคลอง แต่มีวัชพืชทำให้ขวางทางน้ำ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลส่งไปยัง ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ ได้ จึงได้สนับสนุนเครื่องจักรกล ประเภทรถแบคโฮ เพื่อขุดลอกคลองระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมีชาวบ้าน ต.หนองกรด ร่วมแรงร่วมใจช่วยในการขุดลอกอีกด้วย พร้อมทั้งช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาทางน้ำ ให้ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตร ใช้อุปโภค บริโภคต่อไป
ภาพ-ข่าว : ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์