วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Healthy

ไทยย้ำจุดยืนในการควบคุมยาสูบทุกรูปแบบ ต่อที่ประชุมรัฐภาคีควบคุมยาสูบโลก ครั้งที่ 9 (COP 9)

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถ้อยแถลงในประเด็น Tobacco control during a global health emergency ในการประชุมรัฐภาคีตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยนำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมมือกับนานาประเทศในการเผชิญกับความท้าทายเพื่อควบคุมยาสูบในการปกป้องสุขภาพของประชากรไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ รวมทั้งให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแทรกแซงนโยบายภาครัฐจากอุตสาหกรรมยาสูบ
รับชมถ้อยแถลง https://www.youtube.com/watch?v=PgPSrU3Ec8g