วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-Local-news

รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “อิ่มบุญ สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร”

ที่บริเวณลานพระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (20 ตุลาคม 2566) เมื่อเวลา 07.00 น.นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ใส่ผ้าไทย ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 22 รูป ในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 “อิ่มบุญ สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร” โดยมี พระราชพัชรธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 “อิ่มบุญ สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร” กำหนดจัดขึ้นในทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน ที่บริเวณลานพระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับข้าวสารอาหารแห้งจากกิจกรรมส่วนหนึ่งจะนำถวายพระสงฆ์ และอีกส่วนหนึ่งจะจัดทำเป็นถุงบุญมอบให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่สนใจ ใส่ผ้าไทย เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์