-Healthy

อภัยภูเบศร” ชวนคนไทยเที่ยวงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 62 ชูแนวคิด “ดูแลไต ก่อนตายไว”

          นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หนึ่งในภาคีร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ กล่าวระหว่างแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 ว่า ไฮไลต์ของ“งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติปีนี้ ถึงแม้จะเลื่อนมาจัดเร็วขึ้นในช่วง 6-10 มีนาคม แต่ก็ยังคงเน้นเนื้อหาสาระด้านสมุนไพรเข้มข้นเหมือนเดิม

            ในปีนี้อภัยภูเบศรชูแนวคิด ดูแลไต ก่อนตายไว เป็นแนวคิดสำคัญในการจัดงาน  เนื่องจากคนไทยมีอัตราการเกิดโรคไตวายเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันเป็นอันดับ 3  อาเซียน สาเหตุสำคัญมาจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  และเมื่อผู้ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังแล้วก็มักจะหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพรมาใช้ เพื่อหวังให้หายจากไตวายเรื้อรัง เราจึงอยากให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยแยกเป็นการป้องกัน ส่งเสริมให้ไตทำงานได้ดี  และผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง  ในผู้ที่สุขภาพดี  เรามีสวนสมุนไพร….เพื่อไต มาจัดแสดงพร้อมสูตรอาหารสุขภาพ ส่วนผู้ป่วยโรคไตวาย เราจะมีการแนะนำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและสาเหตุที่ถูกต้อง โดยทีมแพทย์ เภสัชกรและแพทย์แผนไทย รวมทั้งคำแนะนำการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง  ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้เพื่อให้เท่าทันยุคของคนที่นิยมออกกำลังกาย  เราก็มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการออกกำลังกายที่ถูกต้อง รวมทั้งการนวดเพื่อให้ออกกำลังกายได้ดีขึ้น ป้องกันการบาดเจ็บ โดยในงานทางมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ N-capcin cream ยาพัฒนาจากสมุนไพรพริก  เพียงทาวันละครั้ง ก็ลดปวด โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมพบว่าทำให้ข้อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น มีประสิทธิผลเทียบเท่ายาแผนปัจจุบัน ก็อยากเชิญชวนให้มากัน  เพราะ 1 ปีมีงานเพียง 1 ครั้งเท่านั้น”

                ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ จะมีการแจกสมุนไพร จำนวน 5 ชนิดประกอบไปด้วย กล้วยป่า เจ็ดกำลังช้างสาร ผักขมหิน หญ้าหนวดแมว และต้นเกล็ดปลา ชนิดละ 300 ต้น พร้อมแจกหนังสือ บันทึกของแผ่นดิน11 สมุนไพร….เพื่อไต 1000 เล่ม การให้บริการตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย สปาไทย และ นวดไทยเพื่อรักษาโรคและเสริมสมรรถนะให้นักกีฬา นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีเวทีความรู้ พร้อมวิทยากรพิเศษร่วมพูดคุยในหลากหลายประเด็นสุขภาพ อาทิ การเลือกสมุนไพรเพื่อดูแลไตให้ใช้ได้นาน การใช้สมุนไพรในโรคไตวายเรื้อรัง สมุนไพรดูแลสุขภาพในสภาวะ PM2.5 ความรู้จากหมอยาพื้นบ้าน และสาธิตนวดไทยในนักกีฬา การนวดเพื่อการฟื้นฟูหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา สำหรับท่านที่สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ เที่ยวชมงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ได้ที่ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 10-11-12 วันที่ 6 ถึง 10 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น. โทรสอบถามข้อมูล 037-211-289 หรือ facebook สมุนไพรอภัยภูเบศร