วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-environmentknowledge

สำนักเลขาธิการไซเตส ชวนร่วมประกวดภาพถ่าย วีดิทัศน์ และ TikTok Content ประจำปี 2566 ภายใต้ธีม “Partnerships for Wildlife Conservation”

💥🐒🐘3 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก”(World Wildlife Day)🐅🐯

👉วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่ก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตส เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตส 178 ประเทศ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันสำคัญ อีกทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า และพืชป่า เสริมสร้างจิตสำนึกแก่สาธารณชนให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของสัตว์ป่าและพืชป่า เพื่อกระตุ้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ ในปีนี้ เป็นปีครบรอบ 50 ปี ของการรับรอง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) สำนักเลขาธิการไซเตส ได้ประกาศแนวคิดหลักของปีนี้ คือ “Partnerships for Wildlife Conservation” เพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้ที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า

นอกจากนี้ ในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย วีดิทัศน์ และ TikTok Content ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) ประจำปี 2566 คือ “Partnerships for Wildlife Conservation – ร้อยมือ ร่วมรักษ์ พิทักษ์สรรพชีวิต”

💥 ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wildlifedaythailand.org/