วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคมสภาพอากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฤดูร้อนประเทศไทย เริ่ม 5 มีนาคม-กลางพฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2566 กรมอุตุนิยมออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ดังนี้

ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิ สูงสุดตั้งแต่ ๓๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย ตอนบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทน ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของ ประเทศไทย

แต่อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนบริเวณยอดภูและยอดดอยรวมทั้งเทือกเขายังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีกระยะหนึ่ง และคาดว่าฤดูร้อน จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖