วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-environmentLIFESTYLE

16 มิถุนายน #วันเต่าทะเลโลก World Sea Turtle Day

16 มิถุนายน #วันเต่าทะเลโลก World Sea Turtle Day

เต่าทะเล“‘ เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน ที่มีหลักฐานพบว่าอาศัยอยู่ทั่วไปเมื่อ 130 ล้านปีก่อนในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น

ทั่วโลกพบ 7 ชนิด สำหรับในไทยพบ 5 ชนิด คือ เต่ามะเฟือง เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า และเต่าหัวค้อน ปัจจุบัน “เต่ามะเฟือง” ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าสงวน ส่วนเต่าทะเลอีก 4 ชนิด อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช