วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-EconomicsLabour

ก.แรงงาน จับมือ 9หน่วยงาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการ

กทม.(6ก.พ.2562)พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการร่วมกับ 9 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม

รมว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “คนไทยสุขสันต์ของขวัญปีใหม่ 2562” ซึ่งได้ให้ความสำคัญเรื่องปัญหาสุขภาพของลูกจ้างผู้ประกันตน โดยกำหนดแผนงานเชิงรุกให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกันบูรณาการส่งเสริมสุขภาพผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด โดยมอบหมายให้ สำนักงานประกันสังคม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองและสร้างหลักประกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ใช้แรงงาน ปฏิบัติการเชิงรุกบูรณาการร่วมกับอีก 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ  กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต พร้อมสมาคมโรงพยาบาลเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนถึงที่สถานประกอบการ โดยจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ฯลฯ พร้อมจัดทีมแพทย์เฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพให้การแนะนำแก่ผู้ประกันตน

ทั้งนี้ได้มีการจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสุขภาพ อนามัยและสุขภาวะต่างๆ และประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ  โดยเริ่มดำเนินการนำร่องกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ครั้งแรก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ณ นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี