วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-covidnews

กรมควบคุมโรค พร้อมเปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 และตรวจโควิด-19 ที่อาคาร ศูนย์การแพทย์บางรัก

กทม.( 11 มกราคม 2566) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป เดินทางมาที่อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมจุดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 และตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับประชาชนและชาวต่างชาติ พร้อมเสนอแนะแนวทางการบริการให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อยู่บริเวณชั้น 9 เปิดให้บริการประชาชนคนไทยสามารถ walk in ฉีดวัคซีนได้ทุกเข็มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในระยะสั้น เช่น การท่องเที่ยว สามารถเลือกเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในราคา 1,000 บาท หรือ วัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ในราคา 800 บาท ค่าบริการฉีดวัคซีน 380 บาท สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันในเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-286-2468

นอกจากนี้ คลินิกบางรัก ยังเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี และวัคซีนป้องกันมะเร็ง ปากมดลูก 4 สายพันธุ์

ส่วนจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 บริเวณชั้น 11 เปิดให้บริการตรวจแบบ Real Time – PCR ราคา 900 บาท และตรวจแบบ ATK (Antigen test kit) ราคา 150 บาท โดยผ่านมาตรฐานรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถรับรายงานผลตรวจออนไลน์ และออกใบรับรองผลทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จีน และ ญี่ปุ่น พร้อมรายงานผลผ่านระบบหมอพร้อม สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. นอกจากนี้หากต้องการตรวจเป็นหมู่คณะ 30 คนขึ้นไป สามารถประสานให้บริการนอกสถานที่ได้อีกด้วย โดยสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 02-590-3180

สำหรับการเดินทางไปยังอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค มีความสะดวก สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าbts ลงสถานีเซนต์หลุยส์ หรือรถเมล์ สาย 17 สาย 77 และสาย 149 ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Bangrak Health Center หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

นายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบการจัดบริการวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 มอบให้กรมควบคุมโรค ประสานหน่วยงาน และโรงพยาบาลภาครัฐ เช่น สถาบันโรคผิวหนัง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์การแพทย์บางรัก สถาบันบำราศนราดูร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ศูนย์พัทยารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อจัดบริการวัคซีนป้องกันโควิด -19 และการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และเพิ่มความปลอดภัยจากโควิด-19 ในประเทศไทย


ข้อมูลจาก : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค