วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร-เจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ (13 มกราคม 2566) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 438 ถุง พร้อมเสื้อกันหนาว จำนวน 369 ตัว ไปมอบแก่ราษฎร ผู้ปฏิบัติงาน และเด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม อำเภอแม่อาย โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านดอยดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะพูดคุยกับราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการที่ได้นำผลผลิตมาจัดแสดง พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นโดยคัดเลือกราษฎรที่ยากจน ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีที่อยู่ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีความขยัน ให้เข้าไปอยู่อาศัยและสร้างบ้านพักจัดที่ดินทำกินให้ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

หลังจากนั้น จึงมอบหน้าที่ให้ราษฎรดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณใกล้เคียงให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โครงการมี 3 ชนเผ่า ประกอบด้วย มูเซอ ลีซอ และอาข่า มีรายได้หลักจากการปลูกกาแฟอาราบิก้า ปลูกผักไม้ผลเมืองหนาว สามารถสร้างรายได้จากเดิมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ มีรายได้เฉลี่ย 50,000 บาท/ปี/ครัวเรือน ปัจจุบันมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 120,000 บาท/ปี/ครัวเรือน จากการทำเกษตร เช่น กะหล่ำปลีหัวใจ บล็อกโคลี่ ไม้ผลเมืองหนาว เช่น พลับ อาโวคาโด้ แมคคาเดเมีย เป็นต้น

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพป่ามีความสมบูรณ์ สัตว์ป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลประโยชน์ต่อราษฎรได้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ สามารถส่งเสริมพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ราษฎรจึงมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้าง อุโมงค์เข้า-ออก หมายเลข 2 (Adit2) งานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และรับฟังบรรยายสรุปโครงการฯ

อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ประกอบด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ 2 ช่วง คืออุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด และอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา สำหรับการอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากลำน้ำแม่แตงมายังอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อผันน้ำส่วนเกินความต้องการในช่วงฤดูฝนเฉลี่ยปีละ 113,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต่อไป

cr: กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.