สถานการณ์การ COVID-19 ในประเทศ (ตั้งแต่ 1 เมษายน) วันที่ 17 พ.ค.2564 ติดเชื้อพุ่งกระฉูด

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 จำนวน 25 ราย