วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
รอบกรุง

ระดมพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 3 หมู่บ้านย่านลาดพร้าว สร้างความมั่นใจให้ผู้อยู่อาศัย

เมื่อไม่นานนี้ ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย/ประสานงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์จัดรถโมบายพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ตามที่ประชาชนแจ้งเรื่องมาโดยในวันนี้ได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่ที่บริเวณหมู่บ้านร่มรื่น, หมู่บ้านระเบียงทอง และ หมู่บ้านเลิศอุบลข้างกองปราบ

ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ระบุว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ที่ผ่านมาในวันนี้มีพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแถวลาดพร้าวที่แจ้งเรื่องผ่านมายังตนในการหาสถานที่พักรักษาตัวเนื่องจากสมาชิกภายในบ้านได้รับเชื้อ covid-19 สายพันธุ์ใหม่และมีบางส่วนต้องถูกกักตัวเพื่อดูอาการ ทำให้ต้องปฏิบัติการเชิงรุกด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สุ่มเสี่ยง ไปโดยจะประเมินสถานการณ์ดูความชัดเจนและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

ส่วนบ้านใดที่มีสมาชิกภายในบ้านกักตัวเพื่อดูอาการ ก็จะประสานส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาดูแล นอกจากนี้เบื้องต้นยังได้จัดถุงปันสุขเพื่อเยี่ยมเยียนในโอกาสต่อไป.