วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-LIFESTYLEtravel

จังหวัดปทุมธานี จัดเส้นทาง One Day Trip เที่ยวปทุมธานีได้ภายในวันเดียว รับนักท่องเที่ยวบูมหลังโควิด

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่าจังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ได้จัดนิทรรศการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 7 อำเภอโดยมีผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมมากมาย และเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีได้ภายในวันเดียว (One Day Trip) 3 รูปแบบ ได้แก่ เส้นทางนครแห่งสายน้ำ เส้นทางเที่ยวสบายๆ สไตล์ปทุมธานี และเส้นทางท่องเที่ยวการเรียนรู้ หรือ Smithsonian of Asia เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ตั้งแต่เริ่ม ปี พ.ศ.2565 เป็นต้นมา จังหวัดปทุมธานีมีจำนวนนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือน เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าพอใจ จากข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2564 (เดือน มกราคม – ธันวาคม 2564) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จำนวน 426,693 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเงิน 504 ล้านบาท สำหรับปี พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม-เมษายน 2565) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว จำนวน 483,759 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเงิน 629 ล้านบาท ซึ่งพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ช่วง 4 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งปี

สำหรับในช่วงที่เหลือของปีนี้ จังหวัดปทุมธานีมีการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี หลายโครงการ อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงานภูมิศิลป์ถิ่นปทุมธานี (สืบสาน มรดกคุณค่า วัฒนธรรม แห่งสายน้ำ) ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ณ สวนเทพปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี คาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชม 20,000-30,000 คน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงาน SMEs อุตสาหกรรม เศรษฐกิจดี กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนสู่ชุมชน ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ซึ่งมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน 20,000-25,000 คน และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จะจัดงานเทศกาลอาหาร (Gastronomy Tourism) ในช่วงเดือนกรกฎาคม นี้ ซึ่งเคยจัดงานมาแล้วเมื่อปี 2563 ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ชุมชน มีรายได้หมุนเวียนจากการจัดงาน มูลค่า 4,525,925 บาท และมียอดผู้เข้าชมงานและจำนวนนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาการจัดงาน จำนวน 42,755 คน

อีกทั้งยังมีการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคเอกชน ท้องถิ่น สมาคม ชมรม และเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี หลายๆกิจกรรม ตามสื่อต่างๆ ที่ได้เห็นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งยังจะมีการจัดตั้งอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อีกประมาณ 100 คนในปีนี้

จากสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.2565 ที่มีสถิติจำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสี่เดือนแรกของปี ประกอบกับมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลังสถานการณ์โควิดระบาด กฎระเบียบ ข้อจำกัด หรือมาตรการต่างๆ เริ่มผ่อนคลายลง รวมทั้งความรู้สึกของผู้คนที่ไม่ได้ท่องเที่ยวกันมานานจึงอยากปลดปล่อย ประกอบกับปทุมธานีเป็นจังหวัดสีฟ้านำร่องด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จึงคาดการณ์ว่าจังหวัดปทุมธานีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 2 ล้านคนได้ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2565 นี้ เทียบเท่าปี พ.ศ.2562 ก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจะสามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดปทุมธานีอย่างมาก สอดคล้องกับข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO) ที่พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังเดินทางเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2564 โดยนักท่องเที่ยวจากยุโรป และสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากที่สุด แม้จะมีข้อกังวลจากผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครน ที่ทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานสูงขึ้นบ้าง

“ผมขอเชิญชวนทุกท่าน รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ร่วมกันประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีไปหลายๆ ช่องทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี และเป็นการกระตุ้นจูงใจการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชม ซึ่งจะมีการใช้จ่ายและทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้นไปจนถึงระดับชุมชนต่อไป โดยเรามีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีรอรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้มีความประทับใจในความงดงามทุกด้านของจังหวัดปทุมธานี” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว