วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-LIFESTYLEรอบกรุง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนย้อนวันวานนุ่งโจง ห่มไทย ส่งต่อความสุขแห่งการให้ บริจาคโลหิตกลางสวนงานกาชาด 100 ปี

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนร่วมย้อนวันวานนุ่งโจง ห่มไทย ส่งต่อความสุขแห่งการให้ บริจาคโลหิตกลางสวนในงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ อาคารลีลาศ สวนลุมพินี (ประตู 3 ฝั่งถนนพระราม 4)

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อความสุขแห่งการให้ บริจาคโลหิตกลางสวนในงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิดงานกาชาด “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” #RedCrossFairCenturyOfCharity ซึ่งนับเป็นปีพิเศษครบ 100 ปี ของการจัดงานกาชาด โดยเชิญชวนประชาชนร่วมย้อนวันวานนุ่งโจง ห่มไทย หรือแต่งกายชุดไทย ส่งต่อความสุขแห่งการให้ บริจาคโลหิตท่ามกลางสวนสาธารณะใหญ่ ใจกลางกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ณ บริเวณอาคารลีลาศ สวนลุมพินี (เข้าทางประตู 3 ฝั่งถนนพระราม 4) ทั้งนี้ เพื่อร่วมส่งต่อโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหลักด้านการบริการโลหิต ในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุด ตามมาตรฐานสากล เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตในการรักษา โดยตั้งเป้าหมายการจัดหาโลหิตในงานกาชาด ตลอด 11 วัน 11 คืน ให้ได้จำนวน 3,300 ยูนิต โดยจัดเตียงรับบริจาคโลหิต จำนวนกว่า 16 เตียง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้บริจาคโลหิตในงานให้ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการกุศล ให้ประชาชนได้ร่วมสนุกอีกมากมาย

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งความสุขของการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตกลางสวน ในงานวันกาชาด 100 ปี วันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ณ บริเวณอาคารลีลาศ สวนลุมพินี ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับของที่ระลึก แทนคำขอบคุณ สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต สามารถเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง หรือ รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสีลม (ทางออกฝั่งสวนลุมพินี) และเข้าทางประตู 3 ฝั่งถนนพระราม 4 โดยไม่เสียค่าผ่านประตู สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โทร. 0 2256 4300 และ 0 2263 9600-99 ต่อ 1760, 1761
ที่มา : ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย