+ภาพข่าว

จิตอาสา Big Cleaning Day เรือนจำ

ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานคร (9 ธันวาคม 2562) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และบุคลากรของกรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (7 ธันวาคม) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การทำความสะอาด ทาสี จัดสวน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 จุดสำคัญ คือ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โรงเรียนรัตนโกสินทร์ราชทัณฑ์อุปถัมป์ ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เรือนจำกลางคลองเปรม และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์