วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

จุฬาฯ ผนึกกำลัง ททท. รุกพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พื้นที่น่าน-อันดามัน

(20 พ.ย. 62) ณ ห้องประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์และด้านวิชาการ “โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพชองชุมชนบนฐานของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างความยั่งยืน และกระจายรายได้สู่ชุมชน
#โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์