+ภาพข่าว

คณะหมอพยาบาลรพ.สิริธร วางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”

            เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 06.30 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562 ร่วมกับผู้บริหารในสังกัดฯ และ บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำโดย นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พญ.สุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ณ โรงพยาบาลศิริราช