วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

เปลี่ยนผ่านความรู้ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี

           นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “Healthcare System Transformation : สำนักการแพทย์มิติใหม่ สู่การเปลี่ยนผ่านความรู้ด้านสุขภาพ” โดยมี พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน  เมื่อวันที่1และ2 สิงหาคม 2562 ผ่านมา ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม.

            กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านความรู้ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี” โดย ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องภัยคุกคามกับระบบสารสนเทศทางการแพทย์ เรื่อง Healthcare System in BMA Now and Future เรื่อง Paradigm Change in Endometriosis Management เรื่องประสบการณ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัย เรื่องสวยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรื่อง Inclusive Scale Up of PrEP in Thailand และเรื่องกัญชาทางการแพทย์