สายการบินไทยสไมล์ แต่งตั้ง CEO คนใหม่

            สายการบินไทยสไมล์ ประกาศแต่งตั้ง ประกาศแต่งตั้ง นางชาริตา ลีลายุทธ เป็นซีอีโอ สายการบินไทยสมายล์เป็นซีอีโอ