วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
+รอบกรุง

รมว.พม.ร่วมกิจกรรม “ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านบางแค”

            ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (บ้านบางแค) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  (23 ก.ค. 62)  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมโรงพยาบาลตำรวจ “ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บ้านบางแค” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการคัดกรองโรคและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในศูนย์ฯ จำนวน 240 คน พร้อมเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงและมอบกระเช้าของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ อีกทั้งร่วมทำกิจกรรมสัมพันธ์และปรุงอาหารเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ

            นายจุติ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (บ้านบางแค) โดย พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ จัดทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ โดยมีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ อาทิ อายุรแพทย์โรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจและคลื่นเสียงความถี่สูงของหัวใจ ด้านอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ ตรวจโรคเบาหวาน โรคไต และโรคทางระบบประสาท ด้านศัลยกรรม ตรวจคัดกรองเส้นเลือดโป่งพองในช่องท้อง โดยใช้เครื่องอัลตราชาวด์ ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองโรคที่มักพบในผู้สูงอายุด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู บริการฝังเข็มเพื่อลดอาการปวด รวมถึงนักโภชนาการ พยาบาล เภสัชกร และทีมสหวิชาชีพ ช่วยคัดกรองสุขภาพและให้การดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ฯ จำนวน 240 คน แบ่งเป็น 1 ) ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง จำนวน 30 คน 2) ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้น้อย จำนวน 50 คน 3) ผู้สูงอายุหลงลืม จำนวน 30 คน และ 4) ผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ จำนวน 130 คน

            นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สูงวัยไม่เครียด” และบุคคลและศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ คุณปั๊ม “คิ้วต่ำ” (อนุชิต คำน้อย) พร้อมทั้งวงดนตรี PGH BAND คุณวินัย พันธุรักษ์  คุณฉวีวรรณ ทองแย้ม  คุณชรัส เฟื่องอารมณ์ และคุณสุดา ชื่นบาน  ร่วมร้องเพลงและบรรเลงดนตรี” นายจุติ กล่าว