+ประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล ชวนร่วมงาน Mahidol R-I-SE NOW

            ม.มหิดล ร่วมกับ สถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยกองบริหารงานวิจัยและกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดงาน Mahidol University’s Research & Innovation Special Exhibition (Mahidol R-I-SE NOW) ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซอยโยธี ถนนพระรามหก เพื่อแสดงพลังในการให้ความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ร่วมกันจัดงาน เพื่อเป็นการงานแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่โดดเด่นของส่วนต่างๆ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล