+Local-newsnorthern-news

จิตอาสานาน้อย ร่วมพัฒนาสวนสาธารณะอุ่นไอรัก

              เมื่อวันนที่  25 มิ.ย.2562 นายวัชรพงษ์  โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอนาน้อย นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมกันพัฒนาสวนสาธารณะอุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกอำเภอนาน้อย ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกหญ้านวลน้อย หญ้าแฝก ต้นไม้มงคล และเก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมเกียรติ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 300 คน