+EconomicsInsuranceรอบกรุง

คปภ. เร่งติดตามประกันจ่ายค่าสินไหม ร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรไฟไหม้

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในตลาดนัดสวนจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ส่งผลทำให้ร้านค้าถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายจำนวน 110 ร้านค้า บนพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร โดยไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บแต่อย่างใด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา เบื้องต้นได้สั่งการให้สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการการทำงานร่วมกับ สำนักงาน คปภ. เขตบางนา ติดตามและประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ตลอดจนลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ได้รับรายงานเบื้องต้นจาก สำนักงาน คปภ. เขตบางนาว่า ร้านค้าที่ถูกเพลิงไหม้ในครั้งนี้มีประมาณ 110 ร้านค้า มีการทำประกันอัคคีภัย 28 ร้านค้า จำนวน 30 กรมธรรม์ ทุนประกันภัยรวม 13,360,000 บาท แยกเป็นร้านค้าที่ทำประกันอัคคีภัยไว้กับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 24 ร้านค้า 24 กรมธรรม์ แต่ละกรมธรรม์มีวงเงินคุ้มครองไม่เท่ากัน เริ่มตั้งแต่ 100,000 – 1,500,000 บาท รวมวงเงินคุ้มครองทั้ง 24 กรมธรรม์ จำนวน 11,360,000 บาท สำหรับอีก 4 ร้านค้า 6 กรมธรรม์ ทำประกันอัคคีภัย ไว้กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำหรับ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ร้านค้าที่ทำประกันภัยไว้นั้น สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และสำนักงาน คปภ. เขตบางนา ได้อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับร้านค้าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ โดยได้รับรายงานจาก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินความเสียหายตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว และอยู่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างเร่งด่วนต่อไป